top of page

Zásady ochrany osobných údajov

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR) je právny predpis Európskej únie, ktorý upravuje ochranu osobných údajov. Toto nariadenie sa týka každého subjektu v EÚ, ktorý spracúva osobné údaje.

bottom of page