top of page

Djerelo s.r.o.

ul. Obchodná 559/37, 811 06 Bratislava, Slovensko

IČO: 55 049 907

DIČ: 2121848751

IČ DPH: SK2121848751

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka 168315/B

Tel. +421 919065347

E-mail: info@djerelo.energy 

bottom of page