top of page

O spoločnosti Djerelo s.r.o.

Účelom podniku je dodávať elektrinu malým odberateľom  a iným podnikateľským subjektom, okrem domácností, za bezkonkurenčné ceny pričom vás aj odbremeniť od komunikácie s účastníkmi trhu s elektrinou. Sme pripravení prevziať úlohy súvisiace so zabezpečením elektriny pre vašu kanceláriu alebo výrobu. Využitie dodávky elektrickej energie od spoločnosti Djerelo s.r.o. je moderným prístupom k budovaniu partnerských vzťahov medzi dodávateľom elektrickej energie a odberateľom elektrickej energie.

Benefity spolupráce:

- Zníženie nákladov na elektrickú energiu;

- Mechanizmus na minimalizáciu rizika sankcií za prekročenie limitov;

- Pohodlný splátkový kalendár; - Dodatočná technická podpora pri otázkach týkajúcich sa dodávok energie.

Image by American Public Power Association
bottom of page